Pielęgnować naszą przyszłość.

Wychodząc z założenia, że jesteśmy wspomagani przez teren naturalnie wolny od pasożytów i łagodny klimat, nadający się do uprawy gajów oliwnych, rozpoczęliśmy na nasz sposób stosować zasady rolnictwa ekologicznego: w pełnym poszanowaniu zasobów naturalnych, żyzności gleby, różnorodności biologicznej i z zakazem stosowania substancji grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych, pestycydów.

Rolnictwo ekologiczne, zrównoważony rozwój i szacunek dla naszej ziemi: producenci oliwy Bio od 1995.

Szczycimy się tym, że jako pierwsze gospodarstwo ziemi ameliańskiej, już w 1995 r. otrzymaliśmy Certyfikat Ekologiczny dla naszych ponad 6000 drzewek oliwnych, uprawianych metodą ekologiczną. 

W pierwszych latach po 2000 r. również tłocznia uzyskała certyfikat, a wraz z nim, cały łańcuch produkcyjny.

Szanujemy naszą umbryjska ziemię i unikamy nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych:

  • nie używamy produktów syntetycznych;
  • uprawiamy odmiany autochtoniczne, w związku z tym, powiązane z terytorium;
  • używamy produktów odżywczych na     bazie organicznej;
  • chronimy nasze gaje środkami, które są bezpieczne dla środowiska.

Korzyści, które czerpiemy z rolnictwa ekologicznego, powiązane są z naszym zdrowiem, zdrowiem planety i właściwościami odżywczymi Oliwy Bio Frantoio Suatoni, którą produkujemy i wprowadzamy do sprzedaży w reżimie krótkiego łańcucha produkcji.

Olive nere da agricoltura biologica Suatoni

Agroturystyka Villa San Valentino i Rolnictwo Synergiczne.

Od kilku lat, we współpracy z Wolną Szkołą Rolnictwa Synergicznego Emilii Hazelip, na terenie naszej Agroturystyki Villa San Valentino, organizujemy kursy profesjonalizujące, dotyczące rolnictwa synergicznego. To metoda uprawy oparta na dobrych praktykach, zorientowanych na naturalne utrzymanie żyzności terenu.

Główną zasadą jest permakultura: podczas gdy ziemia pozwala rośliną wzrastać, same rośliny, poprzez korzenie, odpady organiczne i naturalną aktywność chemiczną, sprzężoną z działaniem mikroorganizmów, bakterii, grzybów i dżdżownic, czynią glebę żyzną.

Produkty, które z niej pochodzą, prócz tego, że są bardziej odporne na warunki zewnętrzne, są lepsze jakościowo, zarówno w kategoriach organoleptycznych, jak i odżywczych, stając się panaceum dla naszego systemu immunologicznego.

Zasady Rolnictwa Synergicznego.

Istnieją 4 podstawowe zasady rolnictwa synergicznego:

  1. Nie uprawia się ziemi narzędziami mechanicznymi: glebie nie wolno “przeszkadzać” oraniem lub innymi czynnościami; korzenie, wspomagane przez faunę i mikroorganizmy podglebia, będą naszym pługiem i motyką.
  2. Nie używa się nawozów: nie wyrywa się korzeni z gleby a pomaga jej ściółką;  oznacza to stosowanie obłożeń ściółką organiczną, co samo w sobie użyźnia teren.
  3. Nie stosuje się zabiegów środkami syntetycznymi: zabronione jest wszystko co nie jest naturalne, czyli niedozwolone jest stosowanie syntetycznych substancji chemicznych.
  4. Nie zagęszcza się gleby: gleba sama się napowietrza, wystarczy unikać zagęszczania.

Te cztery zasady są stosowane w paletach, czyli w grządkach, na które podzielony jest ogród. Pozwalają one odróżnić miejsce, w którym jest uprawa od tych, po których się chodzi (zagęszczając teren).

Ponadto, sadzi się warzywa, aromatyczne kwiaty, zioła lecznicze i drzewa owocowe, aby umożliwić tworzenie się środowiska zróżnicowanego i różnorodnego biologicznie, w którym zwierzęta i konkurujące z sobą owady, mogą żyć w synergii z glebą. 

Właściwa równowaga wzajemnego oddziaływania na siebie, pozwala zatem ograniczyć ataki pasożytów i stworzyć dynamiczny system, w którym rośliny aktywnie uczestniczą we wspólnym dobrostanie i stają się głównymi bohaterkami naturalnego budowania żyzności gleby.

Un ape si ferma sui fiori in un aiuola realizzata tramite i principi dell'agricoltura sinergica